O co chodzi?

1. Jaki jest cel Ruchu 4 Marca?

Celem naszej inicjatywy jest obrona dzieci, urzędników publicznych i przedsiębiorców przed skutkami ewentualnego wprowadzania w życie wytycznych prezydenta Rafała Trzaskowskiego zawartych podpisanej 18. lutego 2019 roku Deklaracji LGBT+

2. Do czego dąży Ruch 4 Marca?

Dążymy do wycofania się Miasta St. Warszawa z ww. Deklaracji oraz do zablokowania analogicznych inicjatyw w innych polskich miastach.Dążymy do wycofania się Miasta St. Warszawa z ww. Deklaracji oraz do zablokowania analogicznych inicjatyw w innych polskich miastach.

3. Jakie narzędzia przygotowują Państwo do osiągnięcia tego celu?

Nasze główne narzędzia to zapał i energia ludzi, którzy oddolnie tworzą sieć stowarzyszeń, mających na celu obronę dzieci i młodzieży przed demoralizację, urzędników przed naciskami politycznymi , przedsiębiorców przed ograniczaniem swobody gospodarczej i obywateli przed ograniczaniem wolności słowa i sumienia oraz swobody wyrażania własnych poglądów.

4. W jakich miastach przygotowywana jest działalność Ruchu 4 Marca?

Ruch w pierwszej kolejności będzie dotyczył największych miast w Polsce. Zaczynamy od Warszawy, Poznania, Gdańska, Krakowa, Katowic, Wrocławia i Łodzi.

5. Kto może dołączyć do inicjatywy?

Zapraszamy wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych, którzy zaniepokojeni są naruszaniem praw rodziców, przedsiębiorców i urzędników publicznych. Swój apel kierujemy przede wszystkim do rodziców.

6. Jak jest struktura R4M?

Ruch 4 Marca składa się z sieci niezależnych stowarzyszeń wspieranych przez koordynatora krajowego.

7. Jaka jest rola Fundacji Mamy i Taty w Ruchu 4 Marca?

Fundacja Mamy i Taty dostarcza wiedzy eksperckiej oraz wsparcia prawnego dla lokalnych stowarzyszeń i ich członków.

8. Czy Ruch 4 Marca można określić jako homofobiczny?

Ruchu nie można określić słowem homofobiczny, ponieważ celem ruchu nie jest wykluczanie kogokolwiek z życia społecznego, niezależnie od preferowanych form życia intymnego.

9. Jakie są źródła finansowania?

Liczymy na hojność darczyńców zarówno indywidualnych jak i przedsiębiorców.
Wpłaty można przekazywać na konto Fundacji Mamy i Taty na konto nr
40 2490 0005 0000 4520 3441 2862
(tytuł: cele statutowe Ruch 4 Marca)

10. Dlaczego miałbym wesprzeć R4M finansowo?

Warto wesprzeć Ruch 4 Marca ponieważ jest on obrońcą grup zagrożonych ograniczeniem swobód obywatelskich.

11. Co niepokoi Ruch 4 Marca w politycznej agendzie środowisk LGBT?

Ruch 4 Marca zaniepokojony jest wykluczeniem, a w konsekwencji heterofobią agendy politycznej lobby LGBT .

12. Pojawiają się głosy, że Karta LGBT to dokument publicystyczny. Co na to R4M?

Dokument podpisany przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego jest faktycznie zbiorem wytycznych i instrukcji adresowanych do urzędników publicznych. A zatem nie jest formą publicystyki. Tytuł „deklaracja” nie oddaje istoty tego dokumentu i jego treści. Jak czytamy w dokumencie: „W dialogu ze społecznością LGBT+ wypracowaliśmy deklarację, która wskazuje kierunki działań Urzędu m.st. Warszawy na najbliższą kadencję w różnych obszarach”.