Treść listu otwartego Rodzice Rodzicom

Rodzice Rodzicom. Karta Wolności

 

Każdy z rodziców pragnie szczęścia swojego dziecka. Dążymy do tego, aby zapewnić dziecku dobre warunki bytowe, edukację, stworzyć bezpieczne środowisko dla rozwoju. Starania te okupione są olbrzymim trudem wychowawczym, poświęceniem ogromnej ilości czasu i środków.

Chcemy, aby nasze rodziny i dzieci były bezpieczne, abyśmy jako wolni ludzie decydowali o sposobie i systemie wartości, w jakim nasze córki i synowie są kształtowane i wychowywane.

Ostatnio władze Warszawy przyjęły Kartę LGBT+, program, który ma być realizowany w szkołach, urzędach oraz przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych.

Karta ta wprowadza rekomendacje wg których dzieci już od najmłodszych lat mają podlegać działaniom wywołującym ogromne wątpliwości.

Zgodnie z zapisami Karty LGBT+, która jest oficjalnym dokumentem władz stolicy, w każdej szkole ma się znaleźć „latarnik” – promotor mniejszości seksualnych. W programie nauczania  pojawi się „nowoczesna edukacja seksualna” zgodna z zaleceniami WHO. Wiedza, postawy i umiejętności, jakie ma przekazywać edukacja seksualna są dokładnie i konkretnie opisane w oficjalnym dokumencie Światowej Organizacji Zdrowia. Wg dokumentu dla dzieci w wieku  0-4 lat zaplanowano naukę masturbacji a dla 6-latków naukę o środkach antykoncepcyjnych. 9-latki dzieci mają być uczone jak praktycznie stosować prezerwatywy.

Karta zobowiązuje też przedsiębiorców, aby w swoich miejscach pracy promowali mniejszości seksualne. To tylko niektóre przykłady.

Jesteśmy przerażeni tymi rewolucyjnymi zapisami i możliwymi skutkami, jakie ich wdrożenie może mieć na wrażliwość i kształtowanie naszych dzieci.

Karta LGBT+ narusza nasze podstawowe poczucie bezpieczeństwa i wolności. W opinii prawników wdrożenie jej wytycznych może też prowadzić do naruszenia szeregu postanowień Konstytucji RP.

Apelujemy do rodziców o czujność i ostrożność w posyłaniu dzieci na zajęcia o silnym nacechowaniu ideologicznym.

Nie pozwólmy alby skrajnie zideologizowana grupa przejęła wychowania naszych dzieci i zawłaszczyła nasze firmy.

Apelujemy do polityków i mediów wszystkich stron: powstrzymajcie to szaleństwo! Nie milczcie, gdy w grę o przyszłość i zdrowie naszych dzieci wchodzą radykalni ideolodzy.

Wspólnie obrońmy nasze dzieci, nasze firmy, instytucje, naszą wolność.