Opublikowaliśmy oświadczenie skierowane do Rodziców dzieci borykających się z kwestiami dotyczącymi tożsamości płciowej.

Rodzice Rodzicom
 
Szanowni Rodzice, 4 marca 2019 roku powołaliśmy Ruch 4 Marca, jako sprzeciw wobec bezpardonowej próby indoktrynacji seksualnej dzieci przez obecne władze Warszawy.
Rodzice w całej Polsce poczuli się słusznie zaniepokojeni zapowiedziami wdrażania edukacji seksualnej wg skandalicznych standardów WHO naruszających delikatną konstrukcję psychiczną dzieci.
Uważamy, że każde polskie dziecko ma prawo funkcjonować w bezpiecznym otoczeniu rodzinnym i szkolnym. Każde dziecko ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa, wolności od przemocy fizycznej czy słownej.
Dlatego też uważamy, że temat przemocy wymaga głębszej refleksji nad kondycją polskiego społeczeństwa jak i funkcjonowania samych szkół.
Rozwiązaniem tych problemów nie może być tworzenie osobnych enklaw czy gett dla osób czy dzieci mających problemy z własną identyfikacją płciową. Tworzenie osobnych instytucji dedykowanych wyłącznie dla mniejszości seksualnych nie jest działaniem inkluzywnym, ale wręcz odwrotnie, stanowi formę zamykania tychże osób w getcie.
Rozwiązania zaproponowane przez warszawski Ratusz potencjalnie negatywnie wpłyną na każde dziecko zupełnie zbędnie seksualizując je w i tak rozseksualizowanej rzeczywistości.
Apelujemy do rodziców o czytelny protest wobec prób stawiania ideologii rewolucji seksualnej przed ich prawami do wychowania dzieci. Apelujemy do rodziców dzieci borykających się ze swoją tożsamością płciową o nie zamykanie ich w osobnych homoseksualnych gettach.
Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa, każdy rodzic ma prawo do wychowywania swoich dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem.
 
W imieniu Ruchu 4 Marca,
 
Marek Grabowski
Prezes Fundacji Mamy i Taty